Girls Varsity Basketball · Senior Bkb Snapshots – Elena Lindke